Baskılama ve Etiketleme

Ambalajlama işleminde fırçalar, etiket ve benzeri bilgilendirici yazıların malzeme üzerine daha iyi sıvanmasını ve yapışmasını sağlamaktadır.

Dolum işlemlerindeki etiketleme makinalarında yaygın olarak fırçalar kullanılmaktadır.

Şişe ve plastik dolumu işlemlerinde ambalajların üzerine etiketlerin daha iyi yapışmasını sağlar.

Bu tarz fırçalar işlenirken, işleme açıları, plastik özellikleri, kıl özellikleri gibi konular dikkat ve hassasiyet istemektedir.

Bu konularda birikmiş bilgi ve tecrübeye sahibiz.

ÜRÜNLER

TOP